Την Δευτέρα 8 Ιουνίου η σχολή θα είναι κλειστή λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος